Boende och rum
 
Den yttre och den inre miljön är en del av behandlingen på Jabboks Vad. När vi säger att miljön är en viktig del i behandlingen menar vi detta i såväl fysisk som andlig mening. På Jabboks Vad talar vi mycket om människans värde och värdighet och vi tror att en ren
och snygg miljö med relativt hög standard är viktig för dåliga självkänslor och synen på det egna värdet.
 
Miljö handlar också om atmosfär som frambringas inte enbart av den fysiska miljön utan också om sådant som attityder, värderingar och jargong.
 
Samtliga byggnader utom gårdens gamla huvudbyggnad är uppförda under åren 2001-2006, och huvudbyggnaden helrenoverades den med under åren 2003-2004.
hus
Allt håller mycket hög standard. Alla bostadsrum håller mycket bra standard. Varje rum är utrustat med TV och telefon, och allt är nytt och fräscht. Dusch och toalett behöver inte delas med mer än en annan gäst.
 
Det finns en stor rymlig matsal och det finns bastu och bra omklädningsrum. Vidare har vi för den som har behov av stillhet ett alldeles eget kapell. Vi har också ett särskilt hus för gemensam samvaro. I detta finns det ett fullt utrustat kök, storbildsteve, hemmabioanläggning och öppen spis.