DET DAGLIGA LIVET
 
Frukost görs i ordning av någon av gästerna enligt fastställt schema och skall vara klar;
 
0700 på vardagar
0800 på lördagar och söndagar
 
Vi äter alltid frukost och lunch tillsammans. För oss är det viktigt att äta under ordnade former och i gemenskap och detta innebär att alla måste närvara vid de gemensamma måltiderna.
 
Gemensam och obligatorisk morgonsamling har vi varje dag, en halv timme efter frukosttiden, alltså 0730, 0830 Vid denna morgonsamling läser vi i en tankebok och samtalar kring texten. Vi talar också om många andra saker samt planerar och informerar om dagen som kommer.
   
Fysiskt arbete eller sysselsättning är en viktig del i vår filosofi. Alla som är inskrivna skall göra någonting emellan morgonsamlingen och lunchen. Det kan vara olika saker. Ta hand om djuren, köra traktor, hugga ved, städa eller hjälpa till med matlagningen. Arbetstiden är emellan 0815 och 1200 med avbrott för kaffe klockan 10.00-10.30. Lördagar och söndagar gör vi endast de allra nödvändigaste sysslorna såsom ta hand om djuren och laga mat.

Lunch äter vi tillsammans. Vi brukar alltid vänta tills alla är på plats innan vi börjar och vi ber alltid en bordsbön - denna bön är nästan det enda synlig tecknet på att det är en präst som äger och driver stället - men bönen skapar lugn och struktur. Lunchtid är 1200 på vardagar 12.30 på lördagar och söndagar. Vi äter alltid gott och all mat tillagas här, av vår egen kock och den av våra gäster som enligt schema är satt att hjälpa till.

Siesta håller vi oss med. Efter lunchen ger vi oss själva förmånen av att få vila en smula. Fram till klockan 1400 kan man sova eller vila om man inte är satt på kökstjänst för då får man först städa upp i köket.

   
Grupper. Varje vardagseftermiddag är det grupp med redovisning av egna arbetsuppgifter och ibland så kallat fria grupper. Grupperna skall enligt schema avhållas klockan 1400 och de brukar hålla på ca 45 minuter.

Föreläsning. Vi har en 12-stegsföreläsning varannan onsdag klockan 1400. Föreläsningen sker i dialogform och innehåller både undervisande och interaktiva moment.

Samtal
. Rådgivarna kallar in varje inskriven gäst minst en gång per vecka för ett strukturerat avstämningssamtal samt genomgång av egna arbetsuppgifter enligt fastställt behandlingsprogram. Sådana samtal kan ske när som helst under dagen, alltså även på sådana tider då det normalt skulle ha varit fysiskt arbete eller sysselsättning.
Terapisamtal. Vår psykoterapeut kommer hit onsdagseftermiddagar och för samtal med de gäster som är insatta på sådana samtal. Insatt på denna form av terapi kan man bli efter det att man har varit här en tid och det har bedömts meningsfullt. Normalt sett går man då på 10 sådana sejourer om vardera 45 minuter.

Egenterapeutiska arbetsuppgifter delas ut av våra drogrådgivare när det finns en individuell behandlingsplan upprättad. Dessa arbetsuppgifter är av traditionell 12-stegs karaktär och meningen är att våra enskilda gäster i lugn takt på sin fritid, som är eftermiddagar och kvällar, skall arbeta med dessa. Redovisning av uppgifterna sker i grupp eller enskilt inför drogrådgivare.

Personliga ärenden såsom inköp, bank, post och annat kan i princip göras dagligen eftersom vi normalt sett åker till Hörby eller Höör varje dag i ärenden som rör behandlingshemmet. Det gäller att antingen skicka bud eller försöka att åka med när det ändå går transporter.
   
Fysisk träning har vi på programmet för den som så önskar. Vi abbonerar på tre fasta platser på ett modernt och välutrustat gym i Höör. Dit åker vi nästan varje dag mellan 15.45 och 17.30. De av våra gäster som är intresserade av styrketräning, spinning eller annan träning kan få sitt lystmäte stillat här. Vi gör upp turscheman så att det blir möjligt att träna ungefär varannan dag.
   
AA och NA möten åker vi på fem dagar per vecka, måndagar, onsdagar, torsdagar, fredagar och söndagar. Det är obligatoriskt att delta i minst 2 möten per vecka. För dem som önskar besöka länkarna finns det också möjligheter på söndagar. Mötestiderna är klockan 19.00 -20.00 alla dagar utom söndagar då mötet ligger mellan 15.00 och 16.00

Anhörigbesök välkomnas. I första hand godkänner vi besök från nära anhöriga, dvs. mor, far, bror eller syster. Partner eller hustru kan också komma ifråga och naturligtvis barn. Mindre barn som kan övernatta i gästens eget rum kan också få stanna över natten. Annars skall anhörigbesök handla om kortare besök och vid sådana besök för gästen själv ansvara för värdskapet i hänsyn till övriga gäster.

Fritids och rekreationsaktiviteter förläggs i huvudsak till lördagar och söndagar. Sådana kan vara att åka på bio, spela bowling, åka till havet på sommaren, fisketurer, utställningar, intressanta sevärdheter mm. Aktiviteterna skall vara av sådan art att de är ekonomiskt försvarbara. Den finns en rambudget för fritidsaktiviteter som inte tillåter alltför dyra aktiviteter och gästerna skall själva ha stort inflytande på vad som skall göras.

Städning av rummen och fredagskaffe. Mellan klockan 13.00 och 15.00 skall allas rum städas ordentligt. Städningen inspekteras klockan 1500 och klockan 15.30 samlas alla i matsalen för gemensamt kaffe och kaka samt för att avsluta veckan som gått och för att diskutera helgaktiviteterna.

Kvällsmål i klubbhuset. Till våra gästers förfogande finns ett helt hus med fullt utrustat kök. Här finns också storbildsteve och hemmabioanläggning samt öppen spis. När det gäller kvällsmålet så får var och en eller en liten grupp slå sig tillsammans och själva fixa till sitt kvällsmål. Dock får det inte förläggas senare än klockan 22.00

Ledigheter. Alla kan behöva byta miljö efter en tids vistelse här. Dock kan man inte ta ledigt från sin behandling som pågår också vid vistelse på annan plats än Arups gård. Om man önskar ledighet är det viktigt att en sådan är väl planerad och av det skälet ombeds våra gäster att inkomma med en ledighetsplanering/ledighetsansökan som sedan behandlas av kollegiet vid veckorådslaget. Det brukar inte beviljas några ledigheter de första tre månaderna.