Hur det går till att bli gäst
 
Det vanligaste sättet att bli gäst på Jabboks Vad är genom sin egen socialförvaltning. Vi har ramavtal med mer än 90 olika kommuner. Funderar du på att göra behandling hos oss så kontakta en handläggare på din socialförvaltning. Normalt är det socialförvaltningen som ger oss uppdraget att hjälpa.

Ett intag inleds vanligen med ett telefonsamtal med förfrågan om plats samt kortfattad information om klienten. Därefter följer ett informationsbesök under vilket regler, rutiner, behandlingsmål och behandlingsinnehåll redovisas. Besöket ger också den intresserade möjlighet att på plats studera vår yttre och inre miljö samt att träffa andra inskrivna gäster. Om det uppstår osäkerhet kring eventuell inskrivningerbjuder vi alla
gaster
 
uppdragsgivare/klienter en provmånad med ömsesidig rätt att avsluta om det inte faller väl ut. Normalt sett bestämmer sig klienten inte för behandling vid ett sådant informationsbesök utan brukar vilja tänka över saken. Det är önskvärt att vi så snart som möjligt får ett svar från uppdragsgivare och klient och om detta svar blir att klienten vill ha en behandling hos oss nödvändiga åtgärder i form av utrustning, ordnande med praktiska saker på hemorten o.s.v. kommer till stånd. Kontakt brukar hållas genom telefon. Vi tar inte emot klienter med pågående benzomedicinering, ej heller subutex - eller metadonpatienter, och vi vill att de som skall komma hit är avgiftade innan de kommer. Vi har små möjligheter att hjälpa klienter med svåra dubbeldiagnoser, dock kan vi ta emot ett begränsat antal klienter med ADHD/ADD-problematik eller liknande, en grupp som vi med framgång har jobbat länge med.