Innehåll
 
Behandlingen
 
arr Innebär ett kollektivt levande i en lantlig miljö
arr Struktur och förutsägbarhet i rutiner och dagligt liv
arr Fysiskt arbete på gården med djur och natur
arr Interna och externa föreläsningar om drog och livsrelaterade ämnen
arr Ett 25 veckors behandlingsprogram som kan förlängas eller kortas
arr Regelbundna kontaktsamtal
arr 12 månaders eftervård
arr Regelbundet mötesgående på NA och/eller AA
arr Gemenskap och kamratskap
arr Psykoterapeutiska samtalssejourer
arr Aktiviteter för kropp och själ
   
Första delen
Att ta reda på vem och vad jag är och i vilken verklighet jag har befunnit mig i fram till nu.
   
Mål - att komma fram till att jag är en missbrukare, men att jag som människa också är något mycket mer.
   
Vecka 1
Introduktion
Inskrivning lära känna rutiner smälta info kontaktsamtal möte minst 2 ggr
Vecka 2
Uppväxten
eventuellt påbörja fysisk träning möte minst 2 ggr kontaktsamtal
Vecka 3
Familjeträdet
anhörigformulär skickas ut möte minst 2 ggr kontaktsamtal
Vecka 4
Drogandet
behandlingskonferans tillsammans med uppdragsgivare för utvärdering/rapport möte minst 2 ggr kontaktsamtal
Vecka 5
Jellinekkurvan
möte minst 2 ggr kontaktsamtal
Vecka 6
Konsekvenserna
möte minst 2 ggr kontaktsamtal
Vecka 7
Min roll i samhället
möte minst 2 ggr kontaktsamtal
Vecka 8
Relationer
möte minst 2 ggr kontaktsamtal
Vecka 9
Livshistorian
möte minst 2 ggr kontaktsamtal
Vecka 10
Första steget
Imöte minst 2 ggr kontaktsamtal behandlingskonferans tillsammans med uppdragsgivare för utvärdering/rapport
   
Andra delen
Att ta en titt på en verklighet som kan leda till förändring.
   
Mål - att börja tro på att det finns ett liv för mig också.
   
Vecka 11
12-stegsrörelsen
eventuellt påbörjande av psykoterapeutsamtal kontaktsamtal möte minst 2 ggr
Vecka 12
12-stegsprogrammet
kontaktsamtal möte minst 2 ggr
Vecka 13
Andra människor
kontaktsamtal möte minst 2 ggr
Vecka 14
Du själv
kontaktsamtal möte minst 2 ggr
Vecka 15
Känslogubben
möte minst 2 ggr
Vecka 16
Interaktion
kontaktsamtal möte minst 2 ggr anhörigträff (info om sjukdomen, hur de kan förhålla sig och behandlingen till de anhöriga
Vecka 17
Tro och högre makt
kontaktsamtal möte minst 2 ggr
Vecka 18
Andra steget
kontaktsamtal möte minst 2 ggr behandlingskonferans tillsammans med uppdragsgivare för utvärdering/rapport
   
Tredje delen
Att jobba med en del av det som måste förändras - för att verkligheten skall bli förändrad.
   
Mål - att bestämma sig för att gå in i den nya verkligheten - att bli en annan.
   
Vecka 19
Själviskhet
kontaktsamtal möte minst 2 ggr
Vecka 20
Frihet
kontaktsamtal möte minst 2 ggrUTSLUSSA
Vecka 21
Personliga meningssystem
kontaktsamtal möte minst 2 ggr eftervårdsplaneringUTSLUSSA
Vecka 22
Samhällets ramar
kontaktsamtal möte minst 2 ggr eftervårdsplanering behandlingskonferans tillsammans med uppdragsgivare för utvärdering/rapport


UTSLUSSA
Vecka 23
Identitet
kontaktsamtal möte minst 2 ggr eftervårdsplaneringUTSLUSSA
Vecka 24
Att bli en rimlig människa
kontaktsamtal möte minst 2 ggr eftervårdsplanering
Vecka 25
Tredje steget
behandlingskonferans tillsammans med uppdragsgivare för utvärdering/rapport kontaktsamtal möte minst 2 ggr Upprättande av eftervårdsplan

UTSLUSSA
SKRIVAS UT FRÅN BEHANDLINGSHEM
utskrivningsgrupp utvärderingsenkät klient utvärderingsenkät uppdragsgivare fotografering avslutningsfest med inbjuden uppdragsgivare slutrapport till uppdragsgivare
   
Fjärde delen
Eftervården. Att jobba med att få den nya identiteten att fungera i den nya verkligheten Strukturera mina dagar.
   
Mål - att klara av min vardag
   
Åka till Arup en gång per månad alternativt ha telefonmöte 2 ggr/månad
Gå på möte i hemorten regelbundet
Sköta ekonomin
Ha en vettig dagsplanering
Ha en vettig veckoplanering
Se till att hålla ett bra umgänge, om än kanske litet