Inskrivning
 
Att bestämma sig för att försöka att bryta sitt missbruk och sitt destruktiva levnadsmönster är ett mycket stort beslut. På Jabboks Vad är vi alla mycket medvetna om de påfrestningar som det innebär för var och en som fattar ett sådant beslut. Av det skälet vill vi göra allt som står i vår makt för att lindra och underlätta för vår nye gäst. Inskrivning och mottagande är högprioriterade insatser i vår omvårdnadsprocess. Vi vill göra vad vi kan för att den nykomne gästen skall känna sig trygg, stärka sin tillit och skapa goda relationer till andra gäster och till personalen.

När klienten ankommer till oss tilldelas han genast ett rum och en fadder ( en annan klient med en längre tids behandling bakom sig). Han får också en välkomstskrift som innehåller information om vad personalen som jobbar här heter, ett veckosschema, anvisningar vid misstänkt brand, en översikt av den behandlingsstomme som han skall komma att gå igenom samt det ansvarskontrakt han skall skriva på i samband med inskrivningen.
Snarast möjligt får sedan vår nykomne gäst sitta ner tillsammans med den kontaktman han har blivit tilldelad. Tillsammans fyller de i formuläret "Inskrivningsdata för behandling" och kontaktmannen skriver ut ett "Inskrivningsbeslut". Klienten får skriva under ansvarskontraktet och han blir tilldelad sin första arbetsuppgift "Uppväxten" som han skall arbeta med nästkommande vecka. Denna process skall äga rum inom ett dygn och därefter deltar den nykomne klienten i alla förekommande aktiviteter, sånär som på tillträde till träningen på gymmet som vi vill vänta med en vecka för
valkommen
 
att ha en något bättre kännedom om vederbörande, eftersom träningen som regel föregår utan att personalen medverkar. Vi ser det som viktigt att våra nya klient gott som omedelbart kommer in i gruppen och om inte fysiska hinder föreligger också med det fysiska arbetet och allt annat som sker inom behandlingshemmets väggar.