Kvalitet och kompetens
 
Verksamheten har varit kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000 sedan 2005, men har de senaste åren graderats upp till marknadsledande nivå. Vi har en mycket bra kvalitetssäkring både vad gäller måluppfyllelse på verksamhetsnivå och resultat på individnivå.
 
Vad gäller grundkompetens är samtliga, dvs 100 %, av våra rådgivande behandlare högskoleutbildade med tillägg av specialkunskaper i behandling av missbrukare. All personal har ADHD kompetens. Vi har ASI kunskap på företaget. Vi har flera av personalen som har egen erfarenhet av 12-stegsprogram och 12-stegsbehandlingar. Vi har en kontinuerlig fortbildning gällande metodik, nya forskningsrön gällande
jabbok_flagga
behandling av missbrukare och i ämnen som rör livshanteringsproblem och tolkningar av 12-stegsprogrammet.