Ledigheter och besök
 
Att bestämma sig för att förändra sitt liv är ett stort beslut, som innebär att man också måste avstå från en hel del saker som man hade och kunde göra förut. Det handlar inte enbart om att avstå från sina droger utan om mycket mera. Att göra en behandling är bara ett steg i förändringsprocessen och egentligen bara ett litet steg. Tidsmässigt handlar det om en kort tid i livet. Vi menar att när man gör sin behandling så skall man göra sin behandling och under den tiden får man lov att lämna allting annat. Det är bara behandling som gäller.
Av det skälet är vi mycket restriktiva med ledigheter. I princip kan man inte ta ledigt från sin behandling, den skall pågå från den stund man har bestämt sig för att förändra sitt liv. Man kan dock behöva ha ledigt från behandlingshemmet, men inte förrän man har kommit fram till en insikt om och ett beslut om att sätta punkt för sitt gamla liv. Vi beviljar i regel inga ledigheter från behandlingshemmet under den första halvan av behandlingstiden.

gaster
 
När det gäller besök är situationen en annan. Ingen kan leva utan andra människor och den nära familjen betyder väldigt mycket. När behandlingen väl är över, ligger den största faran för återfall i känslan av ensamhet. Därför är det viktigt att man satsar på ett nätverk som fungerar, ett friskt nätverk, och i det har familjen en nyckelroll. Således är vi mycket positiva till besök från nära anhöriga under behandlingstiden. Vi ser helst att sådana besök sker under helgerna då vi inte har lika mycket behandlingsaktiviteter som i veckan. Vi vill också att sådana besök anmäls i förväg.