Mål
 
Ett övergripande mål är att hjälpa våra klienter att lämna gamla och destruktiva livsmönster och att finna en ny livsuppfattning som gör det värt att leva utan droger och kriminalitet. Delmål är att få våra klienter att inse att 12-stegsprogrammet är en väg till ett liv som fungerar för en missbrukare. Ett annat delmål är att få våra klienter att känna att de är värda att få ett bra liv och att få dem att tro att det är möjligt.
På Jabboks Vad menar vi att allting från och med den stund man har bestämt sig för att sluta använda droger är behandling. Allt vi företar oss, upplever och erfar är behandling och kommer att innebära mycket arbete, smärta, sorg och till och med lidande, men i slutändan också befrielse, upprättelse och glädje. Vi vill hjälpa missbrukande män att finna drogfrihet, trygghet, identitet och att finna ett socialt fungerade liv med bostad, arbete och ett socialt nätverk, men också att inse att de faktiskt måste göra det mesta av jobbet själva.

mal