Personal och Bemanning
 
Personalen på Jabboks Vad är en blandning av högskoleutbildade personer och personer med egen erfarenhet av missbruk och nykterhet.
 
 
All personal är väl förankrade i det behandlingskoncept och den ideologi som behandlingshemmet har utvecklat under de 18 år som hemmet nu har existerat. Totalt sett arbetar 10 personer på Jabboks Vad. Förutom föreståndare och biträdande föreståndare finns det ytterliggare två rådgivare samt två behandlingsassistenter. Vidare har vi egna kockar och två vaktmästare som arbetar nära våra gäster i de dagliga fysiska aktiviteterna. Alla ekonomiska angelägenheter sköts av vår ekonomichef. Vi ser all personal som ett team med uppgift att stödja, vägleda, utbilda och möta våra gäster, och alla arbetar nära dem som vi är till för. Jabboks Vad är ett relativt litet och intimt behandlingshem och vi har med avsikt valt att hålla en liten personalstyrka för att skapa
kontinuitet. Det handlar om att skapa relationer och om professionalism med gästen i fokus. Förutom gedigna yrkeskunskaper krävs också att våra medarbetare tycker om att arbeta med människor, och har uppnått en personlig mogenhet med stor förmåga att sätta gränser. Alla anställda på Jabboks Vad skall ha stor vana vid att arbeta med missbrukare och en adekvat utbildning, samt inse sitt ansvar som förebilder för våra gäster. De skall dela vår människosyn som handlar om att vi alla i grunden är lika mycket värda. Fortbildning och kompetensutveckling sker kontinuerligt såväl internt som externt.
 
Förutom det behandlingsteam som har anställning på Jabboks Vad finns också en psykodynamiskt utbildad samtalsterapeut att tillgå. Han arbetar på konsultbasis och tar emot en gång per vecka.
 
 
Behandlingshemmet är bemannat dygnet runt med behandlingsassistenter sovande på hemmet mellan kl 2200 och 0600.