PROGRAM
 
Vårt program kallar vi för "Tolvstegsprogrammet på ett annorlunda sätt".
Det är uppdelat i fyra delar av vilka de första tre genomförs på behandlingshemmet och den sista och fjärde delen utgörs av eftervård.
   
 
Programmet omfattar i hela sin längd 25 veckors vistelse på behandlingshemmet och 12 månaders eftervård. Det är dock möjligt att avbryta tiden på behandlingshemmet innan de 25 veckorna har fullföljts och fortsätta arbetet på hemmaplan under eftervårdstiden. Det är också möjligt att vid behov förlänga behandlingshemstiden med ytterliggare 10 veckor.
   
 
Stommen i programmet utgörs av 24 olika arbetsuppgifter relaterade till 12-stegsprogrammets första tre steg och innehåller många aspekter på levandet som nykter människa och som missbrukande människa. Det tar även upp anhörigaspekten och kriminalitetsaspekterna. Vid sidan av och förutom dessa arbetsuppgifter påverkas förändringsprocessen av en rad andra faktorer.
   
Behandlingsprogrammet på Jabboks Vad - Flödesschema
   
Vem är jag?
Första steget
9 veckors arbete
arrow Vilka resurser finns det?
Andra steget
8 veckors arbete
arrow Jag bestämmer mig.
Tredje steget
7 veckors arbete
arrow Eftervård
12 månader
fortsatt mötesgående
   
  Det förs hela tiden samtal i olika former inklusive extern samtalsterapi i psykodynamisk form. Miljön - i yttre och inre mening bidrar till förändring genom sina fasta strukturer, sin förutsägbarhet och sin inkluderande atmosfär. Föreläsningar och grupper, om droger, kriminalitet och drogrelaterade beteenden och om alternativa sätt att förhålla sig till levandet och samhället, bidrager på sitt vis. Och det fysiska arbetet på gården med djur, skog och byggnadsunderhåll, gör att många av våra gäster finner ro och mening i sin vardag under behandlingstiden. Personalens engagemang och kunskap i den kollektiva form som behandlingen försigår är också en viktig del som processpådrivare. Vi talar om medlevarskap och menar med detta att vi delar våra gästers vardag i glädje och sorg och använder oss själva och vår egen erfarenhet som rollfigurer. Vi kallar vår behandlingspersonal för rådgivare av respekt för dem som är inskrivna och som själva måste lära sig att ta ansvar för sitt liv, och därmed fatta sina och förstå sina egna beslut.