Ramar och regler
 
På Jabboks Vad bestämde vi oss från början att det skulle vara så få regler som möjligt. Vi siktar ju mot att hjälpa våra gäster till en egen identitet, full av stolthet, värdighet, vuxenskap och ansvar. Kollektivet skall vara ett ställe som man har sökt sig till av egen fri vilja baserat på en önskan att förändra sitt liv och friheten är stor, men det är också ansvaret.
 
Vi förväntar oss att våra gäster alltid är drogfria, både när de är på behandlingshemmet och när de är lediga. Vi förväntar oss också att de tar sina behandlingsuppgifter på allvar och att de deltar i de aktiviteter som finns schemalagda och utgör en del av strukturen. Vidare vill vi också att man som gäst respekterar varandras olikheter och att man solidariskt deltar i projektet Jabboks Vad.
 
Ramar har funnits sedan starten och ett antal regler har så småningom vuxit fram grundade på erfarenheter. Vid inskrivningen får man skriva på ett s.k. ansvarskontrakt i vilket man skriver på att man är klar över de ramar och regler som gäller, samt att ett brott mot dessa kan innebära att man måste lämna kollektivet.
 
I korthet innebär ramarna att det är obligatoriskt att delta i :
 
Frukost och lunch i rätt tid, tillsammans med personal och övriga gäster.
Morgon - och kvällssamling varje dag.
Tilldelat arbete under vardagsförmiddagarna.
Minst 2 st tolvstegsmöten per vecka.
Samtliga gruppsittningar och föreläsningar.
Alla (drogrelaterade, fysiska eller kurativa) enskilda behandlingsuppgifter som kan komma att åläggas.
Att all medicin som var och en har överlämnas till förvar centralt på kontoret.
 
De regler som gäller är:
Att personalen när som helst kan begära drogtest och att man inte har rätt att motsätta mig detta. Jag är också klar över att testrutinerna på Jabboks Vad innebär minst 2 drogtester/vecka, och att dessa drogtester är övervakade. Vidare att ett nekande om att lämna urinprov kommer att betraktas som ett positivt test.


natur
 
Att man som gäst inte innan man har nått utslussningsfasen får inleda något förhållande.
Att man inte får sälja eller låna ut någonting till andra gäster och att detta gäller allt, pengar, mobiltelefoner, datorer, dvd:s, etc. utan att personalen har godkänt detta.
Att man när man så småningom blir berättigad till ledighet måste inkomma med en ledighetsplanering i enlighet med gällande föreskrifter.
Att dygnsrytmen är en viktig sak på Jabboks Vad och att detta innebär att vi skall sova om nätterna och vara vakna på dagarna.
Varje inskriven gäst skall därför vara klar över att klubbhuset stängs klockan 22.00 om vardagarna och 24.00 fredagar och lördagar, och att det öppnas igen först klockan 0600 på morgonen
Att det på grund av den goda och fria mathållningen gäller att vara försiktig med matintaget därför att ett överdrivet ätande innebär problem för måendet. Alla bör vara klara över att man på Jabboks Vad företräder en människosyn som innebär att man tror att kropp, själ och ande hänger ihop och bildar en enhet, och att detta kan innebära att personalen kan ålägga gästerna såväl fysiska som andliga behandlingsuppgifter om man tror att detta kan bidra till behandlingsmålen.
   
Att man under behandlingstiden inte får ha mobiltelefoner, laptops eller datamodem.
Att spel i alla former, trav, tips, lotto etc. är förbjudet under hela behandlingstiden.