Ramavtal och priser
 
Dygnsavgiften fr.o.m. januari 2019 är 2.300 kronor/dygn. I denna avgift ingår den placerades samtliga omkostnader för aktiviteter och sysselsättning som ingår i verksamheten.
   
  Denna dygnsavgift gäller endast om det inte finns något ramavtal att åberopa.
   
  Jabboks Vad har tecknat särskilda avtal med ett stort antal uppdragsgivare med delvis olika villkor. Vänligen kontakta oss eller er upphandlingschef för närmare uppgifter.