Våra gäster
 
I första hand tar vi emot killar som förutom att de vill komma ifrån sitt missbruk gärna vill vara i en miljö som inte enbart innehåller behandlingsrelaterade arbetsuppgifter. Vi erbjuder förutom vårt program också sysselsättning i form av fysiskt arbete med djur och natur i en lantlig miljö. Vår behandling är ett vettigt alternativ för många som inte klarar av en högt driven takt med grupper och föreläsningar från morgon till kväll. Hos oss är behandlings-takten något mer utdragen eftersom vi menar att den process som skall till för att förändra sitt liv, måste få ta den tid var och en behöver. Vi tar enbart emot män, och i vår modell skiljer vi inte på uttrycket för missbruket, det kan vara narkotika, mediciner, alkohol, spel eller annat.
Vi tror dock att de som kommer till oss bör ha nått en allvarlig fas i sitt missbruk eller gjort sådana erfarenheter av missbruket att de upplever sitt liv som ohanterligt. De bör vara beredda att göra en seriös behandling för att få till stånd en bestående förändring. Den
gaster
  åldersgrupp vi har haft störst framgång med är åldern 22-50 år. Inte sällan finns det inslag av drogrelaterad kriminalitet hos dem som kommer till oss och några har också lättare ADHD problematik. Det är inte sällsynt med bristande social bas och vårt program fungerar bra också på killar utan någon omfattande skolunderbyggnad. Vi jobbar med ett fast program men anpassar det efter vars och ens förmåga och behov. Det interaktiva momentet i behandlingen är viktigt och därför lägger vi stor vikt vid sammansättningen av gruppen som finns här. Av det skälet, vill vi, förutom föregående samtal innan inskrivning också tillämpa ett tidsbegränsat och ömsesidigt provboende här.
   
  maltid    gaster